Hunter's Woods PH

Montessori Filipino

Kaantasan ng Pang-Uri

Quick notes, video presentation, examples and free worksheets on kaantasan ng pang-uri (lantay, pahambing, pasukdol).

Quick Notes: Pang-Uri at Kaantasan Nito

Kaantasan ng pang-uri in english:
Degrees of comparison

Tatlong kaantasan ng pang-uri:

  • Lantay (positive) - halimbawa (example): matangkad (tall)
  • Pahambing (comparative) - halimbawa: mas matangkad (taller)
  • Pasukdol (superlative) - halimbawa: pinakamatangkad (tallest) 

Kaantasan ng Pang-Uri Video Presentation

Play Video

Kaantasan ng Pang-Uri: Kahulugan at Halimbawa

Lantay – pang-uring naglalarawan sa katangian ng pangngalan o panghalip na walang paghahambing (an adjective that describes a noun or pronoun without comparison to another)

Pahambing – pang-uring naghahambing ng dalawang pangngalan o panghalip (an adjective that compares two nouns or pronouns)

  • Magkatulad (similar) – gumagamit ng sing-/kasing-, magsing-/magkasing-
  • Di-magkatulad (different) – gumagamit ng higit na __, lalong __, mas __, di-hamak na __

Pasukdol

  • pang-uring naghahambing ng higit sa dalawang pangngalan (an adjective that compares more than two nouns or pronouns)
  • ang pinakadulong digri ng kaantasan (the highest degree of comparison)
  • gumagamit ng mga katagang pinaka-, sobrang __, ubod ng __, tunay na __, talagang __, saksakan ng __, hari ng __ 

Halimbawa:

Lantay

Pahambing

Pasukdol

mabait

mas mabait

pinakamabait

maganda

higit na maganda

ubod ng ganda

matapang

kasingtapang

hari ng tapang

mayabang

mas mayabang

saksakan ng yabang

Halimbawang larawan ng kaantasan ng pang-uri:

HuntersWoodsPH Filipino Kaantasan ng Pang-Uri Larawan
mataas - mas mataas - pinakamataas

Kaantasan ng Pang-uri Worksheets

The next section contains self-correcting worksheets on kaantasan ng pang-uri (lantay, pahambing, pasukdol) that can be answered online — right on this page.

HuntersWoodsPH Kaantasan ng Pang-uri for Grade 1 Sorting Game
HuntersWoodsPH Kaantasan ng Pang-Uri Quiz for Grade 3
HuntersWoodsPH Kaantasan ng Pang-Uri Multiple Choice for Grade 4
HuntersWoodsPH Kaantasan ng Pang-Uri Exam for Grade 6

Note on the Worksheets

You can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard.

Kaantasan ng Pang-uri for Grade 1 / Grade 2: Sorting Game

Kaantasan ng Pang-Uri Quiz for Grade 3

Kaantasan ng Pang-Uri for Grade 4 / Grade 5: Multiple Choice

Kaantasan ng Pang-Uri Exam for Grade 6

Did you enjoy these worksheets on kaantasan ng pang-uri?

Answer these Filipino worksheets next!

Check out the Montessori-inspired resources available here for free.