Hunter's Woods PH

Montessori Filipino

Pandiwa: Pagbuo ng Salitang Kilos Gamit ang mga Panlapi

A quick lesson and free worksheets on forming verbs using affixes (pagbuo ng salitang kilos gamit ang mga panlapi)

Pandiwa at Panlapi: Quick Facts

Pandiwa in English
Verb

Kahulugan ng pandiwa (definition of pandiwa in Filipino/Tagalog):
Ang pandiwa ay isang salita na nagsasaad ng kilos o galaw

Panlapi in English
Affix

Kahulugan ng panlapi (definition of panlapi in Filipino/Tagalog):
Ang panlapi ay isang kataga o mga kataga na ikinakabit sa isang salitang-ugat upang makabuo ng bagong salita 

Pandiwa at panlapi

  • Ang pandiwa ay karaniwang binubuo ng isang salitang ugat at isang panlapi. (A verb in Filipino is usually made up of a root word and an affix.)
  • What are panlaping makadiwa? These are the affixes that are attached to root words to form verbs in Filipino. Examples: um, mag.

Mga Uri ng Panlapi at Mga Halimbawa Nito

Unlapi (prefix) – mga panlapi na ikinakabit sa unahan ng salitang-ugat

  • Halimbawa: um-, ma-, i-, mag-, ipa- 

Gitlapi (infix) – mga panlaping isinisingit sa pagitan ng unang katinig at kasunod nitong patinig 

  • Halimbawa: -um-, -in- 

Hulapi (suffix) – mga panlaping matatagpuan sa hulihan ng salitang-ugat 

  • Halimbawa: -in, -hin, -an, -han 

Combinations 

  • Kabilaan – unlapi + hulapi (prefix + suffix) – ex. kalayaan 
  • Laguhan – unlapi + gitlapi + hulapi (prefix + infix + suffix) – ex. magdinuguan 

Note on the Worksheets

You can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard.

Worksheet: Pandiwa, Salitang Ugat, at Panlapi

You can download a free printable version of this worksheet here: Grade 1 Pandiwa at Panlapi Worksheet (PDF) 

Pagbuo ng Salitang Kilos Gamit ang mga Panlapi: Worksheet 1

You can download a free printable version of this worksheet here: Grade 2 Pandiwa Worksheet (PDF) 

Pagbuo ng Salitang Kilos Gamit ang mga Panlapi: Worksheet 2

You can download a free printable version of this worksheet here: Grade 3 Pagbuo ng Salitang Kilos Gamit ang mga Panlapi Worksheet (PDF) 

Did you enjoy these worksheets on panghalip na pamatlig?

Answer these Filipino worksheets next!

Check out the Montessori-inspired resources available here for free.

Discover more from Hunter's Woods PH

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading