Hunter's Woods PH

Montessori Filipino

Mga Pantukoy: Si, Sina, Ang, Ang Mga (Filipino Lesson, Quiz and Worksheets)

Master the different pantukoy (Filipino/Tagalog articles) and learn how to use them in a sentence.

What is a pantukoy?

 • A pantukoy is the part of speech called “article” in English.
 • Pantukoy in Cebuano/Bisaya is “panumbok.”

Ang, ang mga, si, and sina, are the most commonly used articles (pantukoy) in the Filipino language.

May dalawang uri ng pantukoy (there are two kinds of articles in Filipino):

 • Si and sina are called pantukoy na pantangi because they are used before the proper names of people (pangngalang pantangi ng mga tao). Si is used to refer to one
  person; sina is for two or more persons.
 • Ang and ang mga are called pantukoy na pambalana. They are used before common nouns (pangngalang pambalana) as well as for proper nouns that do not refer to people.
  Ang is used for singular nouns while ang mga is used for plural nouns.

Singular

Plural

Name of a person

Si

Sina

Other nouns

Ang

Ang mga

Mga halimbawa (examples):

 • Ana = Si Ana
 • Juan and Pedro = Sina Juan at Pedro
 • The plant = Ang halaman
 • An apple = Ang [isang] mansanas
 • Germany = Ang Alemanya
 • The colors = Ang mga kulay

Halimbawa ng pantukoy sa pangungusap (examples of pantukoy in a sentence):

Pope Francis is the leader of the Catholic Church.
Si Pope Francis ang lider ng Simbahang Katoliko.

Dak and Leyla are twins.
Sina Dak at Leyla ay kambal.

Italy is a very beautiful country.
Ang Italya ay isang napakagandang bansa.

The birds are singing.
Ang mga ibon ay kumakanta.

There are other pantukoy in the Filipino language but these four — ang, ang mga, si, and sina — are the most basic.

List of Pantukoy

Personal singular

si

ni

kay

Personal plural

sina

nina

kina

Common singular

ang

ng

sa

Common plural

ang mga

ng mga

sa mga

Examples:

The parents got their children’s modules.
Kinuha ng mga magulang ang mga module ng kanilang mga anak.

I gave the ball to Sandro.
Ibinigay ko ang bola kay Sandro.

This is for the people waiting outside.

Ito ay para sa mga taong naghihintay sa labas.

Pantukoy Exercises: Online Mastery Quiz

Mga Pantukoy

Pantukoy Worksheet for Grade 1: Paggamit ng mga Pantukoy sa Pangungusap

Fill in the blanks with the correct pantukoy.

You can download a printable PDF copy of this worksheet here: Paggamit ng mga Pantukoy sa Pangungusap PDF (Pantukoy Worksheet for Grade 1)  

Note: you can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard.

Pantukoy Worksheet for Grade 2: Pagsulat ng Pangungusap Gamit ang Pantukoy

Translate the English sentences to Tagalog/Filipino using the correct pantukoy: ang, ang mga, si, or sina.

You can download a printable PDF copy of this worksheet here: Pagsulat ng Pangungusap Gamit ang Pantukoy PDF (Pantukoy Worksheet for Grade 2) 

Note: you can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard.

Did you enjoy this worksheet on mga pantukoy?

Answer these Filipino worksheets next!

Check out the Montessori-inspired resources available here for free.