Hunter's Woods PH

Araling Panlipunan

Lupang Hinirang and Panatang Makabayan Worksheets

Worksheets -- from easy to difficult -- designed to help learners commit the Lupang Hinirang and Panatang Makabayan to memory

The Lupang Hinirang, the Philippine national anthem, is the one Filipino song whose lyrics routinely get botched by young schoolkids all over the country. The misheard lyrics are actually kind of cute — but everyone has to learn the correct words at some point!

You can find the lyrics — the correct ones! — of the Lupang Hinirang (occasionally incorrectly titled Bayang Magiliw) and the words of the Panatang Makabayan below.

The worksheets that follow aim to help kids master the lyrics of the Lupang Hinirang, as well as the words of the Panatang Makabayan, in exercises that range from easy to challenging.

Lupang Hinirang (Lyrics)

Bayang magiliw,
Perlas ng silanganan,
Alab ng puso
Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi,
Ang mamatay nang dahil sa ‘yo.

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungang*
maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking mga magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang mga tungkulin
ng isang mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.

 

* In some versions, this line reads: “ako’y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang”

Note on the Worksheets

You can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard. If there are any errors/glitches, just refresh and try again.

Lupang Hinirang Worksheets

Lupang Hinirang: Worksheet for Grade 1

You can download a printable version of this worksheet here: HuntersWoodsPH Lupang Hinirang Worksheet for Grade 1 (PDF) 

Lupang Hinirang: Fill in the Blanks Worksheet

You can download a printable version of this worksheet here: HuntersWoodsPH Lupang Hinirang Fill in the Blanks Lyrics Worksheet (PDF) 

Lupang Hinirang Lyrics Worksheet

You can download a printable version of this worksheet here: HuntersWoodsPH Lupang Hinirang Lyrics Worksheet (PDF) 

Panatang Makabayan Worksheets

Panatang Makabayan Worksheet (Easy)

You can download a printable version of this worksheet here: HuntersWoodsPH Panatang Makabayan Worksheet (PDF) 

Panatang Makabayan: Fill in the Blanks Worksheet

You can download a printable version of this worksheet here: HuntersWoodsPH Panatang Makabayan Fill in the Blanks Worksheet (PDF) 

Did you enjoy these Lupang Hinirang worksheets and Panatang Makabayan worksheets? See all our free printable and interactive worksheets here:

Discover more from Hunter's Woods PH

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading