Hunter's Woods PH

Filipino

Mga Bugtong: Free Printable and Live Worksheets

Free bugtong (Tagalog riddles) worksheets, including bugtong with pictures for younger kids.

The worksheets you’ll find in the following sections are “live worksheets” — they can be answered right on this page, with a button that lets you find out your score or email your answers to your teacher. You can also get printable (PDF) versions of all the worksheets on this page here:

Ang bugtong — na tinatawag ding pahulaan o patuturan — ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan.

A riddle is a sentence or question with a double or hidden meaning that is solved as a puzzle.

Riddles in Tagalog usually have a rhyming quality, with a wit and insight that elevates them beyond a simple guessing game or question of logic.

Examples of Bugtong

Ako ay may kaibigan,
Kasama ko kahit saan
Anino

Mataas kung nakaupo,
Mababa kung nakatayo
Aso

Isang balong malalim,
Puno ng patalim
Bibig

Nagbibigay na,
Sinasakal pa
Bote

Nasa harap mo ito palagi,
Ngunit di kailanman nakikita o nahuhuli
Bukas

Gaano mo man ako alisan,
Patuloy akong lalaki lang
Butas

Dalawang magkaibigan,
Mahilig mag-unahan
Dalawang paa

Dito ang Huwebes, nauuna sa Biyernes,
Kahapo’y dumadating pagkatapos ng bukas
Diksyunaryo

Ito ma’y magaan at walang laman,
Pinakamalakas na tao, di makakatagal pigilan
Hininga

Ito’y kailangang basagin,
Bago maaaring gamitin
Itlog

Hayan na si Kaka,
Bubuka-bukaka
Gunting

Ito’y ayaw ng taong gumagawa, ng bumibili ay di kailangan,
Kung kailan magagamit mo na ito, hindi mo na malalaman
Kabaong

Araw-araw bagong buhay,
Taon-taon namamatay
Kalendaryo

Isa ang pasukan,
Tatlo ang labasan
Kamiseta

Matangkad nang bata,
Pumandak pagtanda
Kandila

Kung gusto mong tumagal pa ang aking buhay,
Tanggapin mong ako ay kailangang mamatay
Kandila

Habang umiiyak, nakaupo sa bintana,
Dumadaloy ang buhay sa bawat pagluha
Kandila

Kung kailan mo pinatay,
Saka pa humaba ang buhay
Kandila

Isa na nga lang ang mata,
Di pa nakakakita
Karayom

Sabihin mo lang pangalan ko,
Agad-agad nababasag ako
Katahimikan

Sa malayo ay motor,
Nang lumapit ay doktor
Lamok

May apat na binti,
Ngunit hindi makalakad
Mesa

May kamay, walang paa,
May mukha, walang mata
Orasan

Nagtago si Pedro,
Nakalabas ang ulo
Pako

Dahong pinagbungahan,
Bungang pinagdahunan
Pinya

Hindi hari, hindi pari,
Ang suot ay sari-sari
Sampayan

Dala mo, dala ka,
Dala ka ng iyong dala
Sapatos

Huminto nang pawalan,
Lumakad nang talian
Sapatos

Buto’t balat,
Lumilipad
Saranggola

May paa, walang baywang,
May likod, walang tiyan
Silya

Dumaan si Tarzan,
Bumuka ang daan
Zipper

Worksheets

The worksheets below are interactive “live worksheets” — they can be answered and corrected/submitted right on this page.

Printable (PDF) versions of these worksheets are also available for free download — just click on links provided before each worksheet.

Note on the Worksheets

You can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard. If there are any errors/glitches, just refresh and try again.

Bugtong Worksheets with Pictures

Bugtong Pambata: Worksheet for Grade 1 and Grade 2

A printable version of this worksheet can be downloaded here: HuntersWoodsPH Bugtong Worksheet with Pictures 1 (PDF) 

Bugtong Pambata: Worksheet for Grade 3

A printable version of this worksheet can be downloaded here: HuntersWoodsPH Bugtong Worksheet with Pictures 2 (PDF) 

Bugtong Quizzes

Bugtong Worksheet for Elementary

A printable version of this worksheet can be downloaded here: HuntersWoodsPH Bugtong Word Bank Worksheet 1 (PDF)

Bugtong Quiz for Elementary

A printable version of this worksheet can be downloaded here: HuntersWoodsPH Bugtong Word Bank Worksheet 2 (PDF) 

Did you enjoy these Bugtong worksheets? See all our free printable and interactive worksheets here:

Discover more from Hunter's Woods PH

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading